Metsien museointi uhkaa tuhota hiilinielut

Haluamme jakaa hyvinvointia myös tuleville sukupolville. Sen edellytyksenä on huolehtiminen ilmastosta ja ympäristöstä, mutta myös muun hyvinvoinnin turvaaminen: emme halua leikata turvallisuudesta, koulutuksesta, terveydestä, vanhustenhuollosta emmekä puhtaan ravinnon saamisesta. Nykymenolla meillä ei ole varaa tähän.

Lue lisää

Elinvoimainen maaseutu on kaikkien suomalaisten yhteinen etu

Viime vuosien kriisit ovat viimeistään opettaneet meille huoltovarmuuden merkityksen. Venäjän aloittama hyökkäyssota ja yritys vallata Ukraina on kääntänyt suomalaisten ulko- ja puolustuspoliittisen ajattelun. Naton jäsenyys antaa meille turvaa. Puolustusliiton perustamissopimuksen 5. artikla määrittää jäsenvaltioitten velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita. Meidän on aina ja kaikessa otettava huomioon, että Venäjä on ja pysyy naapurinamme ja että meillä on yhteistä rajaa 1300 km.

Lue lisää

Pekka Toverin viisi turvallisuusteesiä

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on tullut koko kansalle tutuksi Ukrainan sodan ja yleensäkin eurooppalaisen sekä luonnollisesti myös suomalaisen turvallisuustilanteen aktiivisena ja suorasanaisena kommentaattorina. Kysyimmekin Toverilta hänen näkemyksensä viiteen ajankohtaiseen turvallisuusteesiin.

Lue lisää

Rehellinen kansanedustaja

Olin vuosina 1988-2017 eli lähes 30 vuotta eduskunnassa töissä, josta valtaosan Arkadianmäen kirstunvartijana eli talouspäällikkönä. Siinä hommassa tutustuin lähes 800 kansanedustajaan, joista suurimpaan osaan pintapuolisesi, mutta muutamaan lähemminkin.

Vuonna 1999 eduskuntaan tullut Pertti Hemmilä oli yksi niistä, joista tuli elinikäinen ystävä. Siten tämä arvioni hänestä ei ole objektiivinen, mutta ihan totuuden mukainen.

Lue lisää