Kokoomus haluaa kannustavan yhteiskunnan. Kansalaisia ei saa enää rangaista uusilla veroilla ja kustannuksilla.

Kokoomuksen eväät: kasvua ja työllisyyttä edistetetään, yrittäjyys avainasemassa, hyvinvointipalvelujen turvaaminen

Yritysten määrä, kannattavuus ja työllistämiskyky ovat se veropohja, jolla hyvinvointi tuotetaan. Julkisen hallinnon eli valtion ja kuntien palvelut rahoitetaan yritysten ja niiden työntekijöiden maksamilla tuotoilla. 

Jos yrityssektorin verotuotto kattaa julkisten palvelujen menot, on valtiontalous jotakuinkin tasapainossa. Tähän tasapainotilaan pääsi viimeksi Sipilän hallitus.

Nykyisen Rinne-Marinin hallituksen toiminta on lisännyt julkisia menoja yli kestokykymme.

Julkinen sektori on paisunut siksi, että valtiolle ja kunnille on lisätty erilaisia uusia palveluja ja niiden myötä kustannuksia, vaikka verotulojen tuotto yksityiseltä sektorilta ei riitä niiden maksamiseen. Valtio on ajautunut alijäämätilanteeseen. 

Alijäämätilanne on myrkkyä veronmaksajille, koska sitä rahoitetaan joko 

a) ottamalla lisää velkaa kansainvälisiltä rahoittajilta tai 

b) nostamalla veronmaksajien (yritysten ja niiden työntekijöiden/ palkansaajien sekä eläkeläisten) veroja tai 

c) heikentämällä ihmisten tarvitsemia palveluja

Hyvinvointitaloutemme on ajautunut myrkylliseen tilaan veronmaksajille.

 

Vaaliohjelmissa bluffia?

Kokoomus on hyvin huolestunut valtiontalouden tilanteesta. Marinin halllitusviisikko on ottanut velkaa vaalikauden aikana ennätykselliset yli 40 miljardia euroa. Nyt velkaa on vajaat 30 000 euroa jokaista suomalaista kohti: vauvasta vaariin. Yli 10 miljardia on tuhlattu muuhun kuin palveluihin.

Tänä vuonna itse aiheutettua alijäämää joudutaan paikkaamaan vähintään 8-9 miljardin euron verran. Julkinen talous elää raskaasti velaksi eivätkä veronmaksajien eli yksityisen sektorin tuottamat verotulot valtiolle ja kunnille tule riittämään alkuunkaan. Tästä on Suomea jo huomautettu.

Euroopan Keskuspankki on inflaation hillitsemiseksi nostanut ohjauskoron 2,5 prosenttiin, mikä lisää valtion lainakulut ennätykselliseen 1,5 miljardiin euroon. Tämä raha on pois hyvinvointipalveluista, jotka ovat nekin saatu täysin rempalleen.

Niinpä Kokoomus katsoo, että varsinkin SDP:n vaaliohjelma on täynnä bluffia, ihmisten tarkoituksellista harhauttamista. Sieltä ei löydy ainoatakaan keinoa, millä tämä valtion ja kuntien hurja alijäämätilanne saadaan kuntoon. 

Sen sijaan SDP:n ohjelma lupaa uusia palveluja ja entisten parantamista, mutta ei kerrota miten eikä niiden hintaa veronmaksajille - siis yrityksille, niiden työntekijöille (palkansaajille) ja eläkeläisille. Velkapotti kasvaa.

Vasemmistoliiton vaaliohjelma on rehellisempi, sillä siellä luvataan runsaita raippaveroja kaikille niille, jotka tähän maahan tuottavat verotuloja -  siis yrityksille, niiden työntekijöille (palkansaajille) ja eläkeläisille. 

Vihreiden vaaliohjelmassa kiinnittää huomion sama vasemmistolainen veroideologia, omistusta on vähennettävä verottamalla sitä lisää, autoilua on rajoitettava nostamalla erilaisia veroja ja luomalla uusia, metsiä ei saa hakata ja niin edelleen. 

Jo nyt Suomi on Euroopan kovimpia verottajia ja suomalaiset Euroopan köyhimpiä kansakuntia. Kaikki Pohjoismaat ovat menneet menojaan, velkaa niillä ei juuri ole, kansalaiset vauraampia ja työmarkkinat rauhallisemmat, muualla ei lakkoilla alituiseen, kuten meillä. Työttömyys on meillä edelleen kohtuuttoman suurta, koska mieluummin tuetaan kotona olemista kuin työn tekemistä.

Jos demarit ja muu vasemmisto voittaisi vaalit, tulisi itku ja hammastenkiristystä veronmaksajille - siis yrityksille, niiden työntekijöille (palkansaajille) ja eläkeläisille. Vasemmisto kun ei tunne veronkorotuksille ylärajaa eikä kunnioita yksityistä omistusta, vaan kohdistaa verotoimet ja kustannusten lisäämisen juuri niihin. 

 

Kokoomus lupaa palauttaa tasapainon julkiseen talouteen kahden vaalikauden aikana!

Ja tällaisen operaation se vaatii:

 1. Laitamme julkisen talouden tulot ja menot tasapainoon. Laadimme kahden vaalikauden mittaisen talouden tervehdyttämisohjelman, jolla Suomen julkinen talous tasapainotetaan ja velkaantuminen lopetetaan vuoteen 2031 mennessä.
   
 2. Laskemme Suomen kokonaisveroastetta. Verotus on Suomessa jo kireää. Veronkorotusten sijaan tasapainotamme taloutta kasvu- ja työllisyystoimilla sekä menoja hillitsemällä.
   
 3. Laitamme julkiset menot tärkeysjärjestykseen. Talouden tasapainottamisesta päätettäessä kaikkia kohteita tarkastellaan, mutta säästöjä vältetään koulutus- ja kulttuurimenoista, työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisistä menoista sekä maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta.
   
 4. Jos lisäämme menoja, säästämme toisaalla. Veronkevennykset rahoitamme ensisijaisesti menosäästöin sekä työllisyyden ja kasvun kannalta vähiten haitallisia veroja kiristämällä. 
   
 5. Parannamme julkisen sektorin tuottavuutta. Edistämme esimerkiksi vapaakuntakokeiluita, hyödynnämme digitalisaatiota, nopeutamme prosesseja ja suuntaamme resursseja hallinnosta tekemiseen sekä palveluihin. Näin säästetään henkilöstön työaikaa ja jaksamista.
   
 6. Nostamme työllisyysasteen 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kokoomuksen toimilla 100 000 suomalaista työllistyy ensi vaalikauden aikana. Puramme työnteon esteitä, uudistamme työmarkkinat ja panostamme työhyvinvointiin. 
   
 7. Teemme työnteosta kaikissa tilanteissa kannattavaa. Uudistamme verotusta ja sosiaaliturvaa sekä puramme kannustinloukkuja, jotta työllä ansaitusta eurosta jää aina vähintään puolet käteen. 
   
 8. Kevennämme työn verotusta oikeudenmukaisesti kaikissa tuloluokissa. Verojen keventäminen nostaa oikein kohdennettuna talouden kasvua ja kannustaa työntekoon, minkä kautta valtio saa osan veroalen hinnasta takaisin. Emme kevennä verotusta velaksi. Siirrämme verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotukseen. 
   
 9. Uudistamme suomalaista työelämää ja työmarkkinoita. Lisäämme sopimisen vapautta kaikilla työpaikoilla. Edistämme työrauhaa yhteiskunnassa. Porrastamme ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja laajennamme sen kaikille. Vahvistamme työkykyä, työhyvinvointia ja työelämän tasa-arvoa.
   
 10. Nopeutamme kansainvälistä rekrytointia. Suomen työikäinen väestö vähenee samaan aikaan, kun ikääntyneiden määrä kasvaa. Yhtälö haastaa hyvinvointimme perustaa. Kevennämme koko kansainvälisen rekrytoinnin ketjun byrokratiaa. Varmistamme, että Suomeen pääsee sujuvasti töihin ja että työluvat myönnetään nopeasti.

Takaisin etusivulle