Suomi on tärkeiden vaalien edessä. Sotien jälkeen ehkä kaikkein merkittävimmät eduskuntavaalit ovat edessämme. Tärkeintä Suomelle on aina turvallisuus.  Se on kivijalka, jonka varaan rakentuvat suomalaisten vapaus, ihmisoikeudet sekä tasa-arvo.

Pertti - Nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin

Suomi on tärkeiden vaalien edessä. Sotien jälkeen ehkä kaikkein merkittävimmät eduskuntavaalit ovat edessämme. Tärkeintä Suomelle on aina turvallisuus. 
Se on kivijalka, jonka varaan rakentuvat suomalaisten vapaus, ihmisoikeudet sekä tasa-arvo. Vuodet 1939-1945 eivät ole unohtuneet.

Toivottavasti Suomen Nato-jäsenyys etenee siten, että pääsemme täysjäseneksi viimeistään kesällä 2023. Samalla täytyy kehittää omaa puolustusta. Siihen tarvitaan osaavia ja kokeneita henkilöitä. Reservin luutnanttina ja eduskunnan turvallisuusjaoston pitkäaikaisena jäsenenä Pertti tuntee niin ulkoisen kuin sisäisen turvallisuuden uhkat. Hän on tottunut näkemään uhkat jo etukäteen. Aina niitä varoituksia ei ole kuunneltu ajoissa. Silti jotain voidaan vielä korjata. Ruotsin tie ei ole meidän tiemme rikollisuuden kasvussa.

Pertti hallitsee myös talouden. Hän ei varmasti koskaan ollut suurin rahanjakaja, mutta siitä hän on aina huolehtinut, että jaettavaa on muilla ollut. Suomessa pitää olla yrittäjyyteen ja työntekoon perustuvaa talouskasvua ja kannustavaa verotusta, jotta talous saadaan nousuun ja velkamäärää alennettua. Tulevat sukupolvet ansaitsevat perinnökseen muuta kuin valtaisan velkataakan.

Suomalainen ruuantuotanto ja samalla kriisiajan huoltovarmuus huolettavat monia. 
Suomalaiselle kuluttajalle on jatkossakin turvattava puhdas ja kotimainen ruoka. Kaupan ja teollisuuden on tultava mukaan talkoisiin. Tarvitaan todellista yhteisvastuuta. Nyt ei ole myöskään metsien museoinnin aika. Suomi elää metsistä ja teollisuutemme kivijalka ovat kasvavat ja hyvin hoidetut metsät. Metsät ovat myös tärkeitä ympäristönsuojelussa hiilinielujen vuoksi. Tämän kaiken Pertti tuntee metsä- ja energia-alan yrittäjänä kuin omat taskunsa.

Suomessa on terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kriisi. Päivystykset ruuhkautuvat ja hoitajista on pulaa niin laitoshoidossa kuin kotihoidossa. 
Näin ei voida jatkaa!!! Tarvitaan muutos, joka turvaa inhimillisen hoidon tämän maan rakentaneille miehille ja naisille. Se on kansalaisvelvollisuutemme.

Nyt on Pertti Hemmilän kokemukselle ja osaamiselle käyttöä!
Punavihreän politiikan ja väärien valintojen aika on ohi. Muutokseen tarvitaan jämäkkä ja oikeamielinen varsinaissuomalainen edustaja.
 

Takaisin etusivulle